DOOR EXPERT d.o.o., provodi projekt KK.03.2.1.14.0098 pod nazivom „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima” s ciljem razvijanja novih usluga i povećanje konkurentnosti. Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.

Naziv projekta: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima

Kratak opis projekta:  Ovim projektom DOOR EXPERT d.o.o. namjerava  uvesti sustav upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, i to one norme povezane s njegovom osnovnom djelatnosti. Temeljem predloženom projekta u svoje poslovanje planira uvesti sljedeće međunarodne priznate norme odnosno tržišno priznate certifikacijske sheme:

ISO 50001 UPRAVLJANJE ENERGIJOM

ISO 9001:2015 UPRAVLJANJE KVALITETOM

ISO 14001:2015 UPRAVLJANJE OKOLIŠEM

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti  i održivosti poslovanja uvođenjem novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima. Projekt je usmjeren na djelatnike DOOR EXPERT-a, kupce i dobavljače kaociljne skupine projekta.

Navedeno omogućuje suradnju s većim brojem kupaca (osobito onih koji u svojim poslovanju zahtjevaju primjenu ISO standarda), povećanje konkurentnosti, širenje na nova tržista te osigurava bolju reputaciju među klijentima i poslovnim partnerima).

Ukupna vrijednost projekta:  308.031,25 HRK

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

www.strukturnifondovi.hr