Ugradnja sobnih vrata

300,00kn

 

Demontaža sobnih vrata- 50kn

Montaža sobnih vrata- od 300kn

Ugradnja kvake- 25kn

Montaža vrata sa skrivenim pantima- +15%

Razna uzrezivanja, zarezivanja, kraćenja- od 75kn